Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z INSIGNIĄ

Pod hasłem „Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą” ruszyła kampania społeczna Fundacji Imago i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Odpowiadamy za przygotowanie i wdrożenie koncepcji kreatywnej dla tego projektu.

Projekt stanowi odpowiedź na problem rodziców dzieci niepełnosprawnych w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym. Kampania ma na celu upowszechnienie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz zwrócenie uwagi na problem wykluczenia społecznego (dziedziczenie bierności zawodowej, roszczeniowość) w przypadku braku zmian w systemie wsparcia.

Kampania będzie docierać do miejsc najczęściej odwiedzanych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych: do szpitali dziecięcych, poradni, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, biur organizacji wspierających rodziców, itp. Ponadto na stronie internetowej projektu http://pomocdlarodzicow.pl rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą skontaktować się z konsultantami i ekspertami, a także pobrać przydatne materiały, takie jak: informator, czy wzory pism.

INSIGNIA odpowiada za koncepcję kreatywną, która – obok stworzenia Key Visual kampanii – obejmowała także przygotowanie materiałów promocyjnych, takich jak: plakat, outdoor (billboard, citylight), ulotki, broszury.