„Kampanie edukacyjne i społeczne firm coraz częściej będą połączone z produktami i usługami” – kampanie społeczne w 2020 roku

Szymon Krzysiak, nasz Senior Strategic Planner, specjalnie dla czytelników redakcji PRoto.pl, opowiedział o spodziewanych trendach w kampaniach społecznych w 2020 roku!

Tekst pierwotnie ukazał się na PRoto.pl

W 2020 roku coraz więcej firm i marek będzie opierało swoje strategie komunikacji o działania społeczne i CSR. Zwrot w kierunku implementacji do kierunku biznesowego rozwiązań związanych z odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem wynika z jednej strony z chęci lepszego zarządzania ryzykiem – biznesowym i komunikacyjnym, z drugiej z rosnących oczekiwań interesariuszy w tym zakresie. Regulatorzy, media, konkurencja, partnerzy handlowi, organizacje pozarządowe, a także konsumenci coraz częściej przyglądają się środowiskowej, społecznej i zarządczej polityce firmy.

Ostatnie kilka lat to przechodzenie z fazy dostrzegania problemów do fazy rozwiązań. W 2020 roku coraz więcej rodzimych firm i organizacji będzie składać deklaracje i zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju nowych, prośrodowiskowych technologii, odpowiedzialnego pozyskiwania surowców czy adresujących problemy nierówności społecznych. W związku z tym, kampanie edukacyjne i społeczne firm coraz częściej będą połączone z produktami i usługami, które minimalizują negatywny wpływ środowiskowy lub wspierają konkretne społeczności.

W CSR dominować będą kwestie związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem powietrza, kryzysem śmieciowym, rozwojem społeczności lokalnych oraz warunkami pracy. Na pewno nie zabraknie kampanii prewencyjnych. Pod większą presją mogą znaleźć się marki FMCG oraz modowe.

Szymon Krzysiak, Senior Strategic Planner

Od 10 lat obecny w branży marketingu i reklamy. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem strategii komunikacji dla marek komercyjnych, strategii repozycjonowania oraz budowania portfela marek. Wnikliwie analizuje świat konsumenta, grupy docelowe oraz aktualne trendy. Weekendami zamienia się w konferansjera na eventach, imprezach masowych i weselach, animując publiczność. Powiązany bezpośrednio z firmą Mistrzowskie Wesele.