Polityka prywatności

Tę politykę prywatności stworzyliśmy dla osób odwiedzających stronę internetową www.insignia.pl (dalej „Strona Internetowa”) oraz osób, których dane przetwarzamy w związku z naszymi kontaktami biznesowymi (przedstawiciele klientów, kontrahentów, osoby zainteresowane zatrudnieniem u nas).

Jeśli jesteś jedną z powyższych osób, administratorem Twoich danych osobowych jest: Insignia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków), KRS: 0000476537.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowe@insignia.pl lub listownie pod powyższym adresem naszej siedziby.

Dla ułatwienia podzieliliśmy ten dokument na dwie części:

Jeśli masz mało czasu, kliknij na link dotyczący tej części, która najbardziej Cię interesuje. Jeśli masz chwilkę więcej, zachęcamy do przeczytania całego tekstu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ ORAZ W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?

Oprócz opisanych poniżęj plików cookies możemy przetwarzać następujące Twoje dane:

Rodzaj danychCel przetwarzaniaPodstawa prawna
adres e-mail i inne dane osobowe, które podasz nam, gdy kontaktujesz się z nami mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego „Wyślij brief”
(np. imię, nazwisko), w tym treść korespondencji
umożliwienie Ci komunikacji z namicele marketingowe (odpowiedź na zapytanie ofertowe)nasz prawnie uzasadniony interes w postaci umożliwienia odpowiedzi na Twoje zapytanie kontaktowe
(art. 6 ust. 1 lit f) RODO)  
adres e-mail i inne dane osobowe, które podasz nam w formularzu kontaktowym dla kontrahentów/partnerów
(np. imię, nazwisko, numer telefonu, informacje o zakresie Twojej działalności), w tym treść korespondencji
umożliwienie Ci komunikacji z naminasz wzajemny kontakt w celu ewentualnej współpracynasz prawnie uzasadniony interes w postaci umożliwienia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie kontaktowe
(art. 6 ust. 1 lit f) RODO)przetwarzanie niezbędne przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
dane osobowe zawarte w CV, tzn. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, historia doświadczenia zawodowego i edukacji oraz inne dane umieszczone w Twoim CV – jeśli przesyłasz nam swoją kandydaturę do pracyprowadzenie procesu rekrutacyjnegoprzepisy prawa pracy, które określają, że podanie niektórych danych osobowych w procesie rekrutacji jest obowiązkowe.
W pozostałym zakresie – Twoja zgoda.
służbowy adres e-mail (oraz inne niezbędne dane), gdy kontaktujemy się wzajemnie, ponieważ jesteś pracownikiem lub reprezentantem naszego klienta (np. stanowisko i firma, w której pracujesz, numer telefonu, treść korespondencji)wykonywanie współpracy z naszymi klientami, prowadzenie naszej działalności gospodarczejnasz prawnie uzasadniony interes w postaci wykonywania umów z naszymi klientami. W tym przypadku Twoje dane otrzymujemy zazwyczaj od firmy, którą reprezentujesz/ jesteś w niej zatrudniony
(art. 6 ust. 1 lit f) RODO)  

Podanie powyższych danych przez Ciebie nie jest obowiązkowe, jednak zazwyczaj jest niezbędne do prowadzenia komunikacji z Tobą.

Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne do udziału w rekrutacji (a następnie do zatrudnienia) w zakresie określonym w przepisach prawa (art. 221 kodeksu pracy). Jeśli umieszczasz w CV szerszy zakres danych, robisz to dobrowolnie, wyrażając tym samym zgodę na ich wykorzystanie przez nas.

Jak długo przetwarzamy dane?

Będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej w tabeli (a zatem do momentu ustania naszego interesu prawnego, umożliwiającego nam przetwarzanie, albo do czasu wycofania przez Ciebie zgody). Będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłaby powstać Nasza odpowiedzialność z tytułu naszych relacji z Tobą lub w związku z prowadzoną rekrutacją i zatrudnieniem (okres przedawnienia roszczeń). Dalsze przetwarzanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie ciążył na nas jako administratorze taki obowiązek prawny.

Jeśli chodzi o dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody (przesłanie nam CV w zakresie szerszym niż wymagany przepisami, albo w przypadku zgody na przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji) – będziemy je przetwarzać tak długo, jak nie wycofasz udzielonej nam zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata.  Przed upływem tego terminu zapytamy Cię o ewentualne przedłużenie zgody.

Jeśli uda nam się porozmawiać o zatrudnieniu na interesującym Cię stanowisku, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres prowadzenia danej rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia – tak długo, jak będziesz u nas zatrudniony i jak długo będą wymagały tego przepisy prawa, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z rekrutacją i zatrudnieniem

Komu przekazujemy Twoje dane?

W naszej działalności korzystamy z usług innych współpracujących firm, dlatego Twoje dane (podane nam w Twoim zapytaniu/ zgłoszeniu rekrutacyjnym) mogą być przez nas powierzane: firmie księgowej, firmie dostarczającej nam program informatyczny ułatwiający obsługę klientów i projektów (platforma zarządzania projektami, CRM) i/lub hostingodawcy naszej poczty elektronicznej. Jeśli staniesz się naszym kontrahentem lub partnerem, Twoje dane mogą być przekazane naszemu klientowi, na rzecz którego wspólnie będziemy prowadzić działania marketingowe.

Na cele działań marketingowych, opisanych poniżej w sekcji „Pliki cookies”, korzystamy z usług dostarczanych przez podmioty z siedzibą w USA (Google, Facebook). W związku z powyższym, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej, co wiąże się z możliwością uzyskania do tych danych dostępu przez uprawnione organy administracji publicznej w USA. Z dostawcami takimi posiadamy odpowiednie umowy powierzenia danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych oraz do zagwarantowania Ci możliwości wykonania swoich praw. Możesz wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:

 • żądania od Nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie Twojej osoby;
 • sprostowania swoich danych;
 • usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, albo nie posiadamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przez Nas przetwarzane niezgodnie z prawem.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby poznać w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej oraz do celów marketingowych, w tym aby wyświetlać im reklamy w innych miejscach w Internecie.

Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na Twoim komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu. Plik cookie zawiera dane na temat korzystania przez Ciebie z tej strony.

Niektóre cookies są niezbędne do działania Strony Internetowej. W pozostałych przypadkach przy pierwszym wejściu na naszą Stronę Internetową prosimy Cię o wyrażenie zgody na instalację cookies. Nie używamy plików cookies reklamowych ani analitycznych (ani żadnych innych niż niezbędne) bez Twojej zgody.

W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies poprzez wybór odpowiednich opcji, klikając w link w stopce naszej Strony Internetowej. albo poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Więcej na ten temat możesz znaleźć na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory. Zablokowanie przez Ciebie konkretnych plików cookies, jeśli wcześniej wyraziłeś na nie zgodę, będzie uważane za odwołanie zgody i będzie oznaczało, że nie przetwarzamy już Twoich danych w tym zakresie.

Poniżej możesz przeczytać jakich dokładnie cookies używamy i jakim firmom w związku z tym mogą być przekazywane Twoje dane.

Jakich cookies używamy?

1. Niezbędne cookies

 • Te cookies służą do prawidłowego działania strony. Nie możesz ich wyłączyć, bo po wyłączeniu nasza strona po prostu nie będzie działać prawidłowo.
 • W tym zakresie używamy pliku rodoCookieSettings, który przechowuje Twoje ustawienia prywatności. Pokazuje twoją zgodę lub jej brak na uruchamianie poszczególnych rodzajów cookies na naszej stronie.
 • Inne niezbędne cookies na naszej Stronie Internetowej służą do poprawnego jej funkcjonowania oraz do zarządzania m.in. uruchamianiem – za pomocą Google Tag Managera – innych narzędzi śledzących, na które wyrazisz zgodę.

2. Analizy statystyczne naszej Strony Internetowej

 • Korzystamy z narzędzi zbierających dane statystyczne, dzięki którym możemy zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi, nie dają nam informacji o konkretnej osobie i nie łączymy ich z innymi danymi, które nam podajesz.
 • Korzystamy z Google Analytics. Informacje, jakie zbiera Google Analytics o użytkownikach, to np.: ile razy użytkownik odwiedza witrynę; które podstrony odwiedza; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas trwania odwiedzin; strona, z której użytkownik odwiedził witrynę; przeglądarka, której użytkownik używa; link, który został kliknięty; miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp, adres IP, itp.
 • Google poszczególnym użytkownikom przypisuje własny identyfikator (tzw. Google ID) i gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookies z różnych stron internetowych. My – jako właściciel Strony Internetowej – możemy otrzymywać z Google raporty (statystyki) związane wyłącznie z ruchem na naszej Stronie Internetowej. Raporty te obejmują oczywiście wyłącznie osoby, które wyraziły na naszej Stronie Internetowej zgodę na rejestrowanie ich wizyt przez Google Analytics.
 • Używamy Google Analytics w ten sposób, by Twój adres IP był skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przetwarzany przez Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
 • Możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z Twojej przeglądarki, instalując specjalną wtyczkę znajdującą się tutaj. Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics możesz znaleźć tutaj.
 • Korzystamy z narzędzia HotJar, które rejestruje dane odnośnie zachowania użytkowników na Stronie Internetowej takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora, przybliżona lokalizacja, używane urządzenie, system operacyjny, rodzaj przeglądarki. Otrzymane w ten sposób dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany, w celu ulepszania przez nas sposobu działania Strony.
 • Więcej informacji na temat działania narzędzia Hotjar możesz znaleźć tutaj. Możesz zablokować mierzenie Twojej aktywności przez Hotjar korzystając linku tutaj.

3. Google Ads – reklama behawioralna i inne narzędzia Google

 • Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczanych na Twoim urządzeniu plików cookies. Dane te są zbierane na wszystkich stronach, na których zezwoliłeś na używanie cookies (w tym na naszej Stronie Internetowej), a także z reklam, w które kliknąłeś.  Google korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach. Zazwyczaj pliki cookies pochodzące od Google wygasają po 3 miesiącach.
 • My jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do grup odbiorców o wybranych przez nas cechach, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę www (lub jej konkretną podstronę) w ciągu ostatnich 7 dni.
 • Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.
 • Więcej o tym, w jaki sposób Google używa plików cookies do wyświetlania reklam i jak możesz zarządzać swoimi ustawieniami co do reklam, możesz przeczytać tutaj.
 • Używamy również (w ramach korzystania z Google Ads i Google Analytics) narzędzia DoubleClick, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez GoogleAds i analitykę jej rezultatów.

4. Piksel konwersji Facebooka

 • Stosujemy tzw. „piksel konwersji Facebooka” w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na stosowanie tego pliku cookies na naszej Stronie Internetowej, wówczas za pomocą tego narzędzia serwis Facebook uzyskuje informację o tym, że odwiedziłeś naszą Stronę Internetową. Informacja ta zostaje przypisana do Twojego profilu w tym serwisie, jeśli go posiadasz. . Jeśli nie jesteś użytkownikiem tych serwisów, wówczas informacje zostają przypisane do utworzonego dla Ciebie tzw. „Facebook ID”.
 • Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook i Instagram reklamy do tych osób, które odwiedziły już naszą Stronę Internetową lub  poszczególne jej podstrony (remarketing).
 • Następnie otrzymujemy od firmy Meta Platforms jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam (np. ile osób zobaczyło naszą reklamę, ile osób w nią kliknęło), bez odniesienia do konkretnych użytkowników.
 • Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zachęcamy Cię do przeczytania dalszych informacji o ochronie danych w tych serwisach: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://help.instagram.com/155833707900388 .

5. Wtyczki społecznościowe

 • Filmy na Stronie Internetowej osadzane są za pomocą wtyczek z serwisu YouTube (serwis stanowiący własność firmy Google). Gdy odtwarzasz wideo na naszej Stronie, Google otrzymuje o tym informację z Twojej przeglądarki, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google/YouTube albo nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli wcześniej zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo do Twojego profilu.
 • Jeśli chcesz zapobiec zbierania przez YouTube informacji o Twojej aktywności na naszej Stronie, możesz nie odtwarzać filmu lub musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie Internetowej wtyczek, poprzez wybór odpowiednich ustawień tutaj.
 • Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez serwis YouTube możesz znaleźć tutaj.

Podstawą prawną do używania przez nas cookies niezbędnych (wskazanych powyżej pod pkt 1. oraz plików z serwisu YouTube) jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. prawo do prowadzenia Strony Internetowej wspierającej nasz biznes, oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa. Podstawą prawną do używania przez nas pozostałych cookies jest Twoja zgoda.

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych za pomocą plików cookies, w każdej chwili przysługują Ci te same prawa, o których piszemy powyżej.

Używanie przez nas plików cookies, w szczególności do celów reklamy behawioralnej, może wiązać się z tzw. profilowaniem. Oznacza to, że My lub firmy marketingowe, z których usług korzystamy, możemy tworzyć profil użytkownika na bazie zgromadzonych informacji (np. adres e-mail, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt) i na tej podstawie formułować prognozy zakupowe na przyszłość. Pozwala nam to podejmować decyzje, jakie treści (w tym reklamy) wyświetlać na naszej i innych stronach internetowych.

Jak długo cookies pozostają w urządzeniu użytkownika?

Zależy od tego, czy są to pliki „trwałe” czy „sesyjne”. Sesyjne pliki cookies, czyli informacje konieczne do tego, by funkcjonalności przeglądarki działały poprawnie, tracą ważność po zakończeniu sesji użytkownika, czyli każdorazowo przy zamknięciu strony. Trwałe pliki cookie, dzięki którym korzystanie ze strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, preferencje użytkownika) będą dłużej przechowywane przez przeglądarkę sieciową i pozostaną tam do dnia utraty ważności, chyba, że użytkownik wcześniej sam je usunie przy pomocy ustawień w menu przeglądarki.

Należy zaznaczyć, że pliki cookies podmiotów zewnętrznych (czyli wskazane powyżej w pkt 2-5) podlegają ich własnej polityce prywatności.